نمایش 1–12 از 32 نتیجه

فیلامنت PLA آبی Y.S (یوسو)

ریال8.000.000کیلوگرم
فیلامنت PLA پرینتر سه بعدی آبی ساخت شرکت Y.S

فیلامنت PLA خاکستری Y.S (یوسو)

ریال8.000.000کیلوگرم
فیلامنت PLA پرینتر سه بعدی خاکستری ساخت شرکت Y.S

فیلامنت PLA زرد Y.S (یوسو)

ریال8.000.000کیلوگرم
فیلامنت PLA پرینتر سه بعدی زرد ساخت شرکت Y.S

فیلامنت PLA سبز Y.S (یوسو)

ریال8.000.000کیلوگرم
فیلامنت PLA پرینتر سه بعدی سبز ساخت شرکت Y.S

فیلامنت PLA سبز کریسمسی Y.S (یوسو)

ریال8.000.000کیلوگرم
فیلامنت PLA پرینتر سه بعدی سبز کریسمسی ساخت شرکت Y.S

فیلامنت PLA سفید Y.S (یوسو)

ریال8.000.000کیلوگرم
فیلامنت PLA پرینتر سه بعدی سفید ساخت شرکت Y.S

فیلامنت PLA شفاف Y.S (یوسو)

ریال8.000.000کیلوگرم
فیلامنت PLA پرینتر سه بعدی شفاف ساخت شرکت Y.S

فیلامنت PLA صورتی Y.S (یوسو)

ریال8.000.000کیلوگرم
فیلامنت PLA پرینتر سه بعدی صورتی ساخت شرکت Y.S

فیلامنت PLA طلایی Y.S (یوسو)

ریال8.000.000کیلوگرم
فیلامنت PLA پرینتر سه بعدی طلایی ساخت شرکت Y.S

فیلامنت PLA قرمز Y.S (یوسو)

ریال8.000.000کیلوگرم
فیلامنت PLA پرینتر سه بعدی قرمز ساخت شرکت Y.S

فیلامنت PLA قهوه ای Y.S (یوسو)

ریال8.000.000کیلوگرم
فیلامنت PLA پرینتر سه بعدی قهوه ای ساخت شرکت Y.S

فیلامنت PLA مشکی Y.S (یوسو)

ریال8.000.000کیلوگرم
فیلامنت PLA پرینتر سه بعدی مشکی ساخت شرکت Y.S